Albert: 675 731 363 Glòria: 647 466 517 hola@gradesorra.cat

Joves

La joventut és un tresor i un món de possibilitats encara per descobrir. Ens encanta encomanar-nos d’aquest entusiasme, i utilitzant el teatre, treballem les preocupacions dels joves de manera lúdica i en el seu mateix llenguatge.