Soc jo! (Estereotips i rols de gènere.)

Soc jo! (Estereotips i rols de gènere.)

Taller i contes dedicat als estereotips i als rols de gènere.

La coeducació és una eina bàsica per construir un nou model de ciutadania que ha de fer possible la participació i el desenvolupament de totes les persones.

La coeducació comporta la promoció d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere. (Institut català de la dona)

 

Durada: 1 h

Tema: Coeducació, Gènere, igualtat

A partir de 6 anys