Ubuntu: Contes d’arreu (Escoles)

Ubuntu: Contes d’arreu (Escoles)

El projecte d’UBUNTU: contes d’arrel i d’arreu viatja a les escoles per apropar-nos els contes i la cultura d’arreu del món.

“L’Educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials compartits, tot promovent espais de relació i inclusió. Així mateix, promou l’ús de la llegua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat d’oportunitats.” Xtec

 

  Sessions

  • Taller 1: Els viatges i els contes (2 sessions)
  • Taller 2: El món i els contes (3 sessions)
  • Taller 3: El taller Ubuntu (5 sessions)
  • Taller 4: La família Ubuntu (2 sessions)

 

  Durada: 1 hora/Sessió

 

A partir de 6 anys (Adaptable a infantil, amb previ avís)