Ubuntu: Contes d’arreu

Ubuntu: Contes d’arreu

El projecte d’UBUNTU: contes d’arrel i d’arreu  és un taller que té com a objectiu apropar-nos els contes i la cultura d’arreu del món.

Hi haurà una part de taller i una de contes. El fil conductor d’aquest taller el portarà un “personatge”  que us vindrà a veure per parlar de les seva experiències viatjant i dels contes que ha trobat pel camí.

“L’Educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials compartits, tot promovent espais de relació i inclusió. Així mateix, promou l’ús de la llegua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat d’oportunitats.” Xtec

 

  Sessions

  • Opció 1: Els viatges i els contes (2 sessions)
  • Opció 2: El món i els contes (3 sessions)
  • Opció 3: El taller Ubuntu (5 sessions)

 

  Durada: 1 hora/Sessió

 

A partir de 6 anys (Adaptable a infantil, amb previ avís)